Vrije vogel in energiemarkt

Onafhankelijk advies voor inkoop energie

Laat u niet misleiden: Agressieve en misleidende informatie

Veelvuldig gebeld worden met allerlei aanbiedingen voor een energiecontract: het is een ergernis van veel kleine ondernemers. ZZP Nederland  ziet dat vooral veel zelfstandigen zonder personeel benaderd worden voor telemarketing doeleinden en dat dit ook vaak malafide wijze gebeurt. 

Zo worden ondernemers niet goed voorgelicht over het aanbod of zelfs onder druk gezet om akkoord te gaan. Helaas blijkt het moeilijk te voorkomen te zijn dat je gebeld wordt omdat gegevens van ondernemers openbaar zijn in het handelsregister. De Kamer van Koophandel kondigt in Radar maatregelen aan die zij in onderzoek hebben om de overlast van telefonische verkoop terug te dringen.

Ondernemerskorting 

Dat merkt ook Marina die werkzaam is als zzp'er en zich door bedrijven laat inhuren als copywriter. Hoewel zij heeft aangegeven dat ze niet benaderd wil worden voor commerciële doeleinden, wordt ze toch gebeld door de Regionale Energie Vergelijker. De telemarketeer zegt haar een mooi aanbod te kunnen doen, ze zou namelijk recht hebben op ondernemerskorting. Marina neemt dit voor kennis aan en accepteert het aanbod. Hiermee gaat ze een vijf jarig zakelijk contract aan bij Total Gas & Power. Wanneer drie weken later de eerste factuur binnenkomt blijkt ze juist duurder uit te zijn dan bij haar vorige energieleverancier. 

Marina voelt zich misleid en probeert van het contract af te komen. Dat blijkt nog niet zo makkelijk want de Regionale Energie Vergelijker is niet bereikbaar. Maar ook wanneer ze zich tot Total Gas & Power wendt levert dat haar weinig op. Uiteindelijk besluit ze het contract vroegtijdig te beëindigingen. Omdat de bedenktijd van twee weken tegen die tijd al is verlopen, levert haar dat wel een boete op van 500 euro voor het voortijdig beëindigen van een zakelijke overeenkomst. 

Agressief 

Hoe agressief de verkooptechnieken kunnen zijn van tussenpersonen die bellen voor energieleveranciers blijkt uit een bandopname die in handen is van Radar. De ondernemer in kwestie geeft aan niet weg te willen bij Budget Energie. De verkoper van de Nationale Energie Vergelijker verzint daarop een list. De klant in kwestie zou alleen de facturen van Total Gas & Power krijgen, maar verder gewoon bij Budget Energie blijven. Wanneer de ondernemer aangeeft er niets van te begrijpen en te willen stoppen wordt de verkoper zeer dwingen. Vragen stellen mag alleen nog nadat ze op alles eerst akkoord heeft gegeven. Uiteindelijk blijkt de ondernemer toch gewoon onder contract bij Total Gas & Power te staan.

Acquisitiefraude 

Volgens Maryse Oranje, advocaat bij Nineyards Law, wordt de klant in dit voorbeeld onjuist geïnformeerd en dat mag niet. Ook is het natuurlijk niet de bedoeling dat je een beoogde klant eerst akkoord laat geven en daarna pas vragen laat stellen. Daarnaast geeft de ondernemer meerdere keren aan het niet te begrijpen en te willen stoppen. De verkoper had in dit geval kunnen weten dat de klant niet begreep waar voor getekend werd. 

Ondernemers in Nederland minder goed beschermd dan consumenten, wat in de praktijk betekent dat zij bijvoorbeeld minder snel een contract kunnen laten ontbinden. Er zijn echter situaties waarin een kleine ondernemer, zoals een zzp’er gelijk gesteld kan worden en dus dezelfde bescherming kan genieten. Dat kan wanneer er sprake is van acquisitiefraude. Bijvoorbeeld wanneer er een verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven aan een ondernemer of als essentiële informatie wordt achter gehouden op basis waarin jij misschien een andere keuze had gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de totaalprijs,  een hoge overstapboete of de looptijd van een zakelijke overeenkomst. 

Of je als ondernemer aanspraak kan maken op diezelfde bescherming als een consument hangt af per geval. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar of de overeenkomst betrekking heeft op jouw kerntaak als ondernemer. Een bakker die een website laat bouwen en waar onenigheid over de overeenkomst ontstaat heeft meer kans om die bescherming te genieten dan iemand die in diezelfde branche werkzaam is. 

Volgens Maryse Oranje mag een verkoper een product wel aanprijzen. Maar hij mag niet zeggen dat je 18 euro per maand goedkoper uit bent wanneer dit niet het geval is. Om niet voor vervelende verassingen te komen te staan is het raadzaam om eerst een schriftelijke bevestiging te vragen waaruit  blijkt dat je daadwerkelijk goedkoper uit bent, voordat je akkoord gaat. 

Voel jij je ook verkeerd voorgelicht over een zakelijke overeenkomst en wil je de overeenkomst ontbinden? Gebruik dan de voorbeeldbrief 'Overeenkomst vernietigen'

Reactie Total 

Total Gas en Power laat weten niet te tolereren dat intermediairs klanten verkeerde of onvolledige verkoopinformatie zouden verstrekken tijdens het verkoopproces. Total  betreurt het als er klanten verkeerde of onvolledige verkoopinformatie hebben gekregen en nodigt nodigt de betreffende klanten uit om via een speciaal, tijdelijk geopend, gratis telefoonnummer contact met ons hierover op te nemen om tot een oplossing te komen. Het telefoonnummer 0800-0229922 is geopend vanaf dinsdag 23 oktober 8:00 uur.


Verkoop van gegevens

Maarten Post van ZZP Nederland vind het onbegrijpelijk dat Kamer van Koophandel, een organisatie met een overheidstaak meewerkt aan verkoop van gegevens die worden gebruikt voor dit soort marketing doeleinden. Volgens de belangenorganisatie worden gegevens van zzp’ers met duizenden tegelijk opgevraagd en is dus overduidelijk dat deze worden gebruikt voor marktingdoeleinden. En dat is volgens Post niet waar de openbaarheid van het register voor bedoeld is. 

Maatregelen Kamer van Koophandel 

Liv van der Veen, hoofd Beleid en Juridische Zaken bij de Kamer van Koophandel (KVK) laat in Radar weten dat ook zij veel klachten krijgen van ondernemers over de verkoop van energiecontracten. KVK heeft daarom een aantal maatregelen in onderzoek om de overlast van telemarketing bij ondernemers te beperken. Hierbij heeft de organisatie zowel aandacht voor het belang van de openbaarheid van het Handelsregister als voor de privacy van ondernemers.

Dat gegevens uit het Handelsregister voor iedereen toegankelijk moeten zijn en ook moeten blijven, is volgens Van der Veen belangrijk voor rechtszekerheidsdoeleinden. Zo kan iedereen nagaan met wie hij of zij zaken doet en zo nodig de eindverantwoordelijke van een bedrijf aanspreken. Om deze gegevens in te zien, kun je een uittreksel opvragen uit het handelsregister. De politiek heeft bepaald dat de gebruiker van gegevens daar ook voor betaald en daarom betaal je voor een uittreksel ongeveer 2,65 euro. Deze baten worden gebruikt voor onderhoud en in stand houden van het register.

Naast deze uittreksels biedt KVK ook online adressenbestanden aan waarmee in een keer de gegevens van ondernemers in een bepaalde branche kunnen worden opgevraagd. De KVK onderzoekt op dit moment of dit soort online producten wel gebruikt worden waarvoor zij bedoeld zijn. En of dat deze gegevens te makkelijk kunnen worden ingezet voor commerciële doeleinden.

Van ingeschrevenen in het register, die op dit moment een NMI (Non-Mailing Indicator) hebben geactiveerd, worden de adressen al niet geleverd voor in de online adressenbestanden die veelal gebruikt worden voor marketing doeleinden. KVK onderzoekt momenteel of dit ook kan worden uitgebreid naar telefoonnummers. Het wordt zo voor marketeers moeilijker om gegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken. Aanvragen van uittreksels uit het handelsregister kan de KVK echter niet weigeren, ook niet wanneer dit gaat om veel aanvragen tegelijk. Hiervoor zou de wetgeving moeten worden aangepast. 

Begin november presenteert de Kamer van Koophandel resultaten van de enquête die zij momenteel houden onder ondernemers en een aantal definitieve maatregelen.

Bel-me-niet-register

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat in een schriftelijke reactie weten dat privacy en het tegengaan van ongewenste direct marketing de aandacht hebben. Zo kondigde staatsecretaris Mona Keijzer onlangs aan dat ze gaat inzetten op een opt-in ter vervanging van het huidige bel-me-niet-register. Bedrijven mogen consumenten dan alleen nog bellen wanneer zij expliciet toestemming hebben gegeven voor telefonische benadering voor marketingdoeleinden. Dit moet ook gaan gelden voor ondernemers die als natuurlijk persoon een onderneming besturen, bijvoorbeeld eenmanszaken.

MKB-Nederland, de belangenbehartiger van het midden- en kleinbedrijf ziet weinig in het voorstel van de staatssecretaris: 'Er gaan jaren overheen voor een maatregel als opt-in bekend is. Er is geen enkele reden te veronderstellen dat fraudeurs zich wat aantrekken van zo’n regel.' MBK Nederland pleit dan ook voor een verbreding van de bevoegdheid van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), zodat deze ook kan acteren op klachten van ondernemers.


Bron Radar

 
Kaart
Info